KONTAKT & MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen för PBK bowling, Västerås


Bo Häggqvist, ordförande

Greger Ström, ledamot, vice ordförande

Jan Persson, ledamot, resultat, hemsida

Bo Furu, ledamot, tävlingskommitén

Lennart Thörngren, ledamot, tävlingskommiténPBK bowling i Västerås


Plusgiro

21 85 11-4


Swish
1234210480


E-post

kontakt@pbkbowling.se
ange ämneFacebook

PBKBowling Västerås


Hemmabana

 Bellevuehallen

Vasagatan 60,
722 23 Västerås

021-15 63 50

Ny medlem !

Välkommen till PBK bowling.
Börja med att läsa REGLER för spel i PBK.

Skriv ut ansökan om medlemskap som du fyller i och lämnar till någon i styrelsen.
Aktuell årsavgift för 2023 är 350kr.