KONTAKT & MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen för PBK bowling, Västerås


Stig Carlsson, ledamot, UK

Bo Häggqvist, ordförande

Greger Ström, ledamot, vice ordförande

Anita Jonsson, kassör

Aimo Gustavsson, ledamot,Gurkaspel mm

Eva Barkman, sekreterare

Jan Persson, ledamot, resultatPBK bowling i Västerås


Plusgiro

21 85 11-4E-post

kontakt@pbkbowling.se
ange ämneFacebook

PBKBowling Västerås


Hemmabana

 Bellevuehallen

Vasagatan 60,
722 23 Västerås

021-15 63 50

Ny medlem !

Välkommen till PBK bowling.
Börja med att läsa REGLER för spel i PBK.

Skriv ut ansökan om medlemskap som du fyller i och lämnar till någon i styrelsen.
Aktuell årsavgift för 2023 är 350kr.