Styrelsen för PBK bowling, Västerås


Bo Häggqvist, ordförande

Greger Ström, ledamot, vice ordförande

Jan Persson, ledamot, resultat, hemsida

Bo Furu, ledamot, tävlingskommitén

Lennart Thörngren, ledamot, tävlingskommitén


Sören Salholm   Ledamot,   Sekreterare


Jan Lidman, Ledamot


KONTAKT & MÖTESPROTOKOLL


PBK bowling i Västerås


Plusgiro

21 85 11-4


Swish
1234210480


E-post

kontakt@pbkbowling.se
ange ämneFacebook

PBKBowling Västerås


Hemmabana

 Bellevuehallen

Vasagatan 60,
722 23 Västerås

021-15 63 50

Ny medlem !

Välkommen till PBK bowling.
Börja med att läsa REGLER för spel i PBK.

Skriv ut ansökan om medlemskap som du fyller i och lämnar till någon i styrelsen.
Aktuell årsavgift för 2024 är 350kr.