GURKASLAGET

2024

PBK tackar alla deltagare i

Gurkaslag 2024

Lista över pristagarna <här>

Kontakt med PBK
gällande "Gurkaslaget"


Kontakt med e-post: gurkaslaget@pbkbowling.se