Kort om PBK

 

Styrelse år 2021-2022:

    Från vänster:
Stig Carlsson, UK och tävlingsresultat
Bo Häggqvist, ordf.
Greger Ström, vice ordf. och UK
Anita Jonsson, kassör
Aimo Gustavsson, PBK hemsida
Eva Barkman, sekreterare
Jan Persson, UK och tävlingsresultat
Antal registrerade medlemmar 25 aug 2021: 147 st. Åldersspann mellan 60-90 år.

Klubbens Plusgiro-konto: 218511-4

Klubbens egna tävlingsverksamhet:

Klubben har fasta tränings- och tävlingstider tisdagar och fredagar kl 8.45, 9.45 och 10.45.

Alla spelare har ett personligt seriesnitt, som beräknas efter samtliga interna tävlingar som spelaren deltagit i, och detta omräknas efter varje halvår. Handicap beräknas sedan på detta snitt. Bästa spelaren får 0 i handicap. Övriga spelare får 70 procent i handicap av skillnaden mellan eget och den bästa spelarens seriesnitt. Nya medlemmar erhåller ett tillfälligt hcp efter första tävlingens resultat av UK. Detta hcp justeras därefter när spelaren deltagit i de följande 4 tävlingarna. Detta gäller sedan säsongen ut

Gurkaslaget: Egen pensionärstävling i 6 serier i 5 olika åldersklasser för både damer och herrar. Vi skickar inbjudan till olika pensionärsföreningar och tävlingen är öppen också för våra egna medlemmar. 2019 deltog 322 spelare. Resultaten uppdateras alltid efter varje spelomgång och införs på vår hemsida. Prislistan finns under rubriken Gurkaslaget och finns tillgänglig t.o.m höstsäsongens början. 2019 deltog 322 spelare. Covid19-pandemin medförde inställd tävling både 2020 och 2021

Extern tävlingsverksamhet:

Västerås PBK har utbyte i form av stadsmatcher med städerna Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Klubbmatcher spelas också mot Uppsala och Lahtis pensionärer. Dessutom åker många spelare ut och spelar i andra föreningars pensionärstävlingar.

Vi har fortlöpande bowlingutbyte med Lahti Veteraanit. Lahti Veteranit inbjuds på våren till vårt Gurkaslag. Sedan åker PBK i september till Talihallen i Helsingfors.
2020 och 2021 har detta tävlingsutbyte helt ställts in.
Detta p.g.a. rådande Covid19-pandemi. Kanske ett återupptagande kan ske år 2022?

Övriga tävlingar för medlemmar, se rubr. Regler PBK-spel