Laguttag för spel i 4-stadsmatch mot Örebro 28 okt
kommer här senast 21 okt.