Styrelsemöten hösten 2021.

 

Vad som avhandlades 6 april:
Beslutades att starta tävlingssäsongen i augusti. Huvudsakligen inriktning på träning de första veckorna. Spelprogrammet är bestämt för veckorna 32-41.
Nästa möte tisdag 4 maj kl 10.00