Styrelse- och medlemsmöten våren 2019

 

Sista medlemsmötet i vår, hölls den 7 maj kl 11.00.

Styrelsen presenterade höstens Helsingfors-resa.
Anmälnings-blankett för resan finns nu tillgänglig på vår tavla i hallen.
50 platser är förbokade på VikingLine, men platserna kan utökas vid behov.
Vi har blivit lovade mera ljudisolerade hytter i år!
Välkomna till en trevlig klubbresa!

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisd 6 aug 2019 kl 10.