Nytt från styrelse-möte 14 september::

2 nya medlemmar har tillkommit.

4-stadsmatcherna har schemalagts färdigt
Närmaste 4-stadsmatch hemma mot Eskilstuna 23/9
Laguttag till denna görs vecka 37

Nästa styrelsemöte: 5 oktober