Styrelsen samlades tisd 16 mars. Efter parentation för avlidna medlemmar 2020-2021 vidtog genomgång av röstnings-svaren.
Nya styrelsen kommer snarast att samlas för konstituering.

Här nedan följer formulär av röstningen till årsmötet.

122 medlemmar returnerade svar med bifogat kuvert. 27 medlemmar avstod att rösta.

Medlemmarna var endast oeniga i fråga §15d.

Eftersom majoriteten godkänt alla förslag, betraktas allt som bifallet.

Inskickade svar finns i vårt arkivskåp,

styrelsen öppnar för dem som önskar kolla svaren.

Svarsformulären:

Formulär sida 1

Formulär sida 2

Formulär sida 3

Ovanstående formulär är insatta i vår pärm vid tavlan.