Inbetalning av medl.avgift våren 2022:

För att kunna bokföra och kunna redovisa antalet medlemmar till årsmötet: Kassören vill att medlemsavgiften betalas in senast 28 januari 2022!

Avgiften har enligt beslut vid det digitala årsmötet 2021 fastställts till 350 kr.

Betala in till plusgirokonto 218511-4!