Helsingforsresan 13-15 sept 2022

 

Redan nu vill vi att anmälda till resan kryssar i rutan för bowling i Helsingfors.
Vi måste anmäla till Tali-hallen i mycket god tid
så att vi säkerställer att få banor.
Var snäll och kryssa i snarast, om du vill spela! /Styrelsen för PBK