Helsingforsresan 17-19 sept 2019

 

Vi samlas kl 13 utanför Bellevue-hallen
tisdag 17 sept, för inlastning av väskor i bussen.
Där kommer Björn Elfving att pricka av deltagarna och dela ut reseschema.
På vägen till Stockholm kommer vi att meddela vilka ban-nr bowlarna ska börja spela på.
Vi hoppas på en trevlig resa och bra resultat i Tali-hallen!
/Styrelsen för PBK