Styrelse- och medlemsmöten hösten 2019

 


Nästa styrelsemöte tisd 5 nov kl 10.00
Nästa gång medlemmarna träffas utanför bowlingen blir vid julbords-festen, Mickes Husman på Erikslund fredag 6 dec 2019 kl 16.30