Styrelse- och medlemsmöten hösten 2019-våren 2020

 

Nästa styrelsemöte tisd 7 jan kl 10.00

Julslagning och julbord 6 december
Föranmälan gäller! Anmälnings-lista finns nu på vår tavla!

Program i hallen 6 dec: Kl 8 samling vid glögg och peppar-
kaka, därefter kör vi igång julslagstävlingen kl 9
Julbords-festen firas hos Mickes Husman på Erikslund, insläpp kl 16.30
Regler för julslaget sätts upp på tavlan!

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till en trevlig dag!