Kort om PBK

 

Klubben har sin verksamhet och hemmabanor i Bellevue 20-banors bowlinghall.
Nedan presentation samt uppdragsfördelning av PBK:s styrelse 2021.

   
Från vänster: Stig Carlsson, ledamot, UK för 4-stads- och klubbmatcher samt resultatinsamlare från egna och externa tävlingar tillsammans med Jan Persson.
Bo Häggqvist, ordförande och kontaktansvarig gentemot Västerås Stad.
Greger Ström, vice ordförande, prisutdelningar, lotterier samt julbord.
Anita Jonsson, kassör och registrering av nya medlemmar.
Aimo Gustavsson, ledamot och ansvarig för föreningens hemsida och Gurkaslaget.
Eva Barkman, sekreterare och ansvarig för externa tävlingar.
Jan Persson, ledamot, UK, statistikförare och sätter spelares handicap.

Antal registrerade medlemmar 1 maj 2021: 146 st. Åldersspann mellan 60-90 år.

PBKs Plusgiro-konto: 218511-4

Klubbens aktiviteter

Den egna bowlingverksamheten:

Klubben har fasta tränings- och tävlingstider tisdagar och fredagar kl 8.45, 9.45 och 10.45.

Alla spelare har ett personligt seriesnitt, som beräknas efter samtliga interna tävlingar som spelaren deltagit i, och detta omräknas efter varje halvår. Handicap beräknas sedan på detta snitt. Bästa spelaren får 0 i handicap. Övriga spelare får 70 procent i handicap av skillnaden mellan eget och den bästa spelarens seriesnitt. Nya medlemmar erhåller ett hcp efter första tävlingens resultat av UK. Detta hcp justeras därefter när spelaren deltagit i de följande 4 tävlingarna. Detta gäller sedan säsongen ut

Gurkaslaget: Egen pensionärstävling i 6 serier i 5 olika åldersklasser för både damer och herrar. Vi skickar inbjudan till olika pensionärsföreningar. Tävlingen är öppen också för våra egna medlemmar. 2019 deltog 322 spelare. Resultaten uppdateras alltid efter varje spelomgång och införs på vår hemsida. Prislistan läggs in under rubriken Gurkaslaget. 2020 och 2021 års tävlingar blev inställda
p.g.a. pandemin. Vi räknar med att arrangera igen år 2022.

Extern tävlingsverksamhet:

Västerås PBK har utbyte i form av stadsmatcher med städerna Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Klubbmatcher spelas också mot Uppsala och Lahtis pensionärer. Dessutom åker många spelare ut och spelar i andra föreningars pensionärstävlingar.

Årlig höstresa anordnas i september till Helsingfors där man spelar i Tali-hallen. Lahti Veteraanit kommer dit för att möta oss i klubbmatch. Klubbmatchen går över 4 serier med åldershandicap. Vid matchen i Västerås deltar gästerna även i vår tävling Gurkaslaget. Hösten 2019 gjordes resan till Helsingfors 17-19 sept.
P.g.a pandemin har varken klubbmatch i Helsingfors eller Västerås genomföras. Kanske vi kan ta emot finländarna till våren 2022.

Övriga tävlingar för medlemmar, se rubr. Regler PBK-spel