Kort om PBK

 

Styrelse och verksamhetsområden år 2020: Nya styrelsen 2021 presenteras i maj!

    Främre "raden": Anita Jonsson, kassör.
Bakre raden från vänster:
Björn Elfving, UK, ledamot och ansvarig för externa tävlingar och prisutdelningar.
Eva Barkman, sekreterare.
Hans-Åke Lundgren, ordförande och kontaktansvarig gentemot Västerås Stad.
Aimo Gustavsson, ledamot och ansvarig för klubbens hemsida.
Stig Carlsson, UK, ledamot och ansvarig för 4-stads- och klubbmatcher.

Antal registrerade medlemmar 31 dec 2019: 173 st. Åldersspann mellan 60-90 år.

Klubbens Plusgiro-konto: 218511-4

Klubbens egna tävlingsverksamhet:

Klubben har fasta tränings- och tävlingstider tisdagar och fredagar kl 8.45, 9.45 och 10.45.

Alla spelare har ett personligt seriesnitt, som beräknas efter samtliga interna tävlingar som spelaren deltagit i, och detta omräknas efter varje halvår. Handicap beräknas sedan på detta snitt. Bästa spelaren får 0 i handicap. Övriga spelare får 70 procent i handicap av skillnaden mellan eget och den bästa spelarens seriesnitt. Nya medlemmar erhåller ett hcp efter första tävlingens resultat av UK. Detta hcp justeras därefter när spelaren deltagit i de följande 4 tävlingarna. Detta gäller sedan säsongen ut

Gurkaslaget: Egen pensionärstävling i 6 serier i 5 olika åldersklasser för både damer och herrar. Vi skickar inbjudan till olika pensionärsföreningar och tävlingen är öppen också för våra egna medlemmar. 2019 deltog 322 spelare. Årets tävling börjar 10 mars och avslutas 7 maj. Resultaten uppdateras alltid efter varje spelomgång och införs på vår hemsida. Prislistan finns under rubriken Gurkaslaget och finns tillgänglig t.o.m höstsäsongens början.

Extern tävlingsverksamhet:

Västerås PBK har utbyte i form av stadsmatcher med städerna Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Klubbmatcher spelas också mot Uppsala och Lahtis pensionärer. Dessutom åker många spelare ut och spelar i andra föreningars pensionärstävlingar.

Årlig höstresa anordnas i september till Helsingfors där man spelar i Tali-hallen. Lahti Veteraanit kommer dit för att möta oss i klubbmatch. Hösten 2019 gjordes resan 17-19 sept.
16 april 2020 kommer Lahti-spelarna hit för klubbmatch. Klubbmatchen är alltid i 4 serier, därefter spelar man ytterligare 2 serier för deltagande i vårt Gurkaslag.

Övriga tävlingar för medlemmar, se rubr. Regler PBK-spel