Bowlingfakta

 

Bowling saxat från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bowling

Bowling är en form av kägelsport där spelaren med hjälp av ett klot skall välta tio uppställda käglor, som är placerade i en triangel i slutet av en avlång bana. Bollen och käglorna är vanligen av hårdplast, medan banans underlag brukar vara tillverkat av trä eller laminat. Spelet härstammar ur kägelspelet.

Spelet består av serier om mellan tio och tolv uppställningar. Vid varje uppställning har spelaren två försök att välta samtliga käglor. Lyckas spelaren vid första försöket kallas detta strike (X), och vid andra försöket en spärr (spare; /). Under uppställning tio finns tre rutor, vilket innebär att spelaren kan få tre strikar, en spärr följd av annat slag, eller ett misslyckat försök att välta de tio käglorna på två slag.

Vid tio misslyckade försök att välta samtliga käglor räknas poängen enkelt ihop. Det finns vissa fördelar med att slå spärr eller strike: Vid spärr räknas nästa uppställnings första slags poäng med i det slagets poäng. Erhålls en spärr vid seriens första uppställning, följt av nio nedslagna käglor, ger detta 19 poäng under uppställning ett. Vid en strike räknas de två nästföljande slagen in i poängen. Om de tre första slagen blir 9/spärr; strike; 8/miss, erhålls alltså följande tre poäng: 20, 38, 46. Tolv strikar ger seriens maximala 300 poäng.

Om man efter första slaget i en uppställning får kvar minst två käglor med ett mellanrum emellan sig har man fått ett så kallat hål (split; O; _). Om den första käglan (Kägla nummer ett) fortfarande står räknas detta dock inte som ett hål.

Klot

På avancerade bowlingklot består utsidan av uretanplast som ger möjligheten till att skruva klotet mer, medan den på enklare klot består av polyester. Ett bowlingklot får väga upp till 7 257 gram. Det finns tre hål borrade i klotet - i sällsynta fall bara två - som anpassas efter spelaren. Man får ha högst 12 hål i ett bowlingklot, ett för varje finger, ett balanshål, ett ventilationshål till varje finger samt ett "milli"-hål som man testar klotets hårdhet med (ytterst sällsynt, används bara under vissa stora turneringar och på PBA-touren).


Käglor

Käglorna består av en kärna i hårt lönnträ med ett ytterhölje av plast. Finns även godkända käglor helt i plast. En kägla skall väga mellan 1 417 och 1 644 gram. Den ska vara 381 mm hög och ha en yttre diameter på 51 mm. Käglorna är oftast vita med två röda streck.


Banor

En bowlingbana ska oljas två till tre gånger om dagen huvudsakligen för att öka banornas livslängd. Oljan minskar slitaget genom att minska friktionen mellan bana och klot. Tre fjärdedelar av banan oljas, men den sista fjärdedelen lämnas orörd för att klotet ska få fäste och därmed ge mer effekt i träffen. Banorna är nuförtiden oftast tillverkade av laminat, men träbanor förekommer fortfarande i ett flertal hallar. Avståndet från övertrampslinjen till första käglan är 18,29 meter. På sidan av banan finns det två bomrännor som fångar upp klotet om det kommer utanför banan.

Den första bowlinghallen i Sverige invigdes den 10 oktober 1909 på Hotell Regina i Stockholm. Idag finns det cirka 250 bowlinghallar i Sverige med totalt cirka 2 500 banor.

Hard Rock Cafe i Göteborg var först i Sverige år 2004 med virtuell bowling. Spelaren använder ett normalt bowlingklot men käglorna är virtuella på en datoranimerad skärm.

I USA finns fler än 7000 bowlinghallar med sammanlagt över 140 000 banor.