Från 1950-tal och sparade bilder

Nostalgi från 1950-tal

Bilder från 2017-2018

Bilder från Hki-resa 2019